Ústav státu a práva AV ČR • NAD 221

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ústav státu a práva AV ČR
Značka: ÚSP ČSAV, ÚSP AV ČR
Číslo listu NAD: 221
Datace: (1952) 1954 - 2014
Evidence pomůcek:
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 62,99
Zpracováno (bm): 6,86
Inventarizováno (bm): 6,86
Tematický popis: Fond obsahuje materiály podávající přehled o vývoji státu a práva v socialistické společnosti. ÚSP se zabýval teoretickými otázkami řízení společnosti, ale jeho výzkum byl zaměřen též k potřebám praxe, především k legislativě. Doklady této činnosti jsou uloženy ve skupině 3, v níž jsou zachovány expertízy a vyjádření k návrhům zákonů a jejich prováděcím vyhláškám.
Vnější změny: 22.05.1978 č.př. 9/1978;
17.10.1983 č.př. 32/1983;
17.06.1986 č.př. 7/1986;
26.04.1990 č.př. 10/1990;
17.05.1990 č.př. 11/1990;
10.02.1991 č.př. 1/1991;
15.2.2017 č. přírůstku 1/2017, č.j. MUA-99/2017;
24.01.2020 č. přírůstku 19/2020, č.j. MUA-59/2020;
24.01.2020 č. přírůstku 20/2020, č.j. MUA-60/2020.
Zpracoval: Část fondu pořádala v letech 1984-1985 PhDr. Soňa Spurná podle spisového plánu pracovišť ČSAV z r. 1972. V roce 1985 vypracovala k této části fondu inventář a rejstříky věcný, jmenný a místní.
GI 2012 (30.10.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: J. Kejř - S. Spurná: Kabinet dějin státu a práva ČSR ČSAV (1952-1955). In: Archivní zprávy ČSAV, 16, 1985, s. 69-79.
H. Barvíková - H. Janderová - M. Pokorná - V. Podaný: Fondy Archivu Akademie věd České republiky zpracované v desetiletí 1986-1995. In: Práce z dějin Akademie věd. Seria A, fasciculus 5, Praha 1997, s. 315-316.
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 57 inventarizovaných, 213 nezpracovaných.