Historický spolek • NAD 12

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Historický spolek
Značka:
Číslo listu NAD: 12
Datace: 1866 - 1971
Evidence pomůcek:
Elektronické pomůcky:
Inventář Historický spolek
Tématické skupiny: Organizace a spolky do roku 1948 (1951)
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 3,72
Zpracováno (bm): 2,64
Inventarizováno (bm): 2,64
Tematický popis: Kvůli ztrátám při stěhování a při požáru Staroměstské radnice v květnu 1945 se z písemností spolku zachovalo pouze pět kartonů úředních knih a spisů. S ediční činností spolku souvisejí regesta listin a výpisy z městských knih, opisy rukopisů Starých letopisů českých.
Prozatím neuspořádaná část fondu obsahuje především opisy pramenů k edicím Fontes rerum Bohemicarum, Regesta Bohemiae et Moraviae, Libri erectionum, Libri confirmationum.
Vnější změny: 15.09.1971 č.př. 35/1971
10.11.1995 č.př. 10/1995
Zpracoval: Část fondu uspořádaly v letech 1971-1972 Olga Paulová a Alena Šlechtová. Písemnosti byly uspořádány podle schematu pro pořádání vědeckých spolků, užívaného v Ústředním archivu ČSAV.
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: 1 úřední kniha (inv. č. 71). (27.07.2012)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: