Československá národní rada badatelská • NAD 3

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Československá národní rada badatelská
Značka: ČSNRB
Číslo listu NAD: 3
Datace: 1924 - 1952
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,84
Zpracováno (bm): 12,79
Inventarizováno (bm): 12,79
Tematický popis: Archivní materiál podrobně mapuje činnost ČSNRB (Československé národní rady badatelské), jejímž úkolem bylo organizovat a udržovat vědecké styky s cizinou, od roku 1935 též organizace a podpora vědecké práce domácí, hlavně udělování příspěvků z badatelských fondů.
Vnější změny: 01.01.1953 č.j.3/1953
11.10.1953 č.j. 65/1953
08.07.1954 č.j. 270/1954
21.04.1961 č.j. 329/1961
17.04.1979 č.př. 11/1979
14.06.1982 č.př. 33/1982
Zpracoval: Fond zpracoval v letech 1963-1964 Josef Levora.
GI 2012 (22.08.2012)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: Výroční zprávy ČSNRB V. - XV. (1928-1938).
J. Levora - Československá národní rada badatelská, Archivní zprávy ČSAV, č. 9, 1977.
V. Vojtíšek - O Archivu Československé akademie věd, Věstník ČSAV 66, 1967, s. 148-150.
Archiv ČSAV - Průvodce po archivních fondech 1962, s. 59-64.
Edice:
Poznámka: Registratura ČSNRB z předválečných let, hlavně z období 1935-1941 se dochovala neúplně, část spisů byla zabavena při zatčení generálního sekretáře Fr. Ulricha v roce 1941 gestapem a zničena.

NEZPRACOVÁNO - multiplikáty stanov, slavnostní shromáždění k 75. narozeninám T.G.M., výroční zprávy.

Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.