Fotosbírka Archivu AV ČR • NAD 486

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Fotosbírka Archivu AV ČR
Značka:
Číslo listu NAD: 486
Datace: 1953 - [2006]
Tématické skupiny: Sbírky obrazového materiálu, fotografií a negativů
Původce:
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 5
Zpracováno (bm): 0
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Ve fondu jsou uloženy digitální a digitalizované fotografie a dokumenty vzniklé v Tískovém odobru SSČ AV ČR, reprodukce dokumentů z fondů Archivu AV ČR, fotodokumentace Archivu AV ČR a jeho činnosti.
Vnější změny: 30.11.2004 č.př. 25/2004
29.12.2005 č. přírůstku 48/2005
Zpracoval: K fondu existuje soupis, který neodpovídá současným pravidlům pro tvorbu archivních pomůcek, ale umožňuje vyhledávání ve fondu.
Archivní soubor "Digitální fotosbírka" (NAD 565) včleněn do souboru "Fotosbírka Archivu AV ČR" (NAD 486). (02.12.2013)
Pořízení bezpečnostních kopií k fondu (29.12.2005)
Změna evidenčních jednotek ze skupiny Foto, alba, sv. filmy na Digitální dokumenty. (29.12.2005)
GI 2012
Beze změn. (4.12.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: M. Něnička: Fotografický materiál ve fondech a fotosbírka ÚA ČSAV. In: Archivní zprávy ČSAV, 3, 1972, s. 48-53.
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.