Prognostický ústav ČSAV • NAD 174

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Prognostický ústav ČSAV
Značka: PGÚ ČSAV
Číslo listu NAD: 174
Datace: 1984 - 1993
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 4,73
Zpracováno (bm): 0
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Písemnosti o vzniku, vývoji a organizaci ústavu, o vědecké výchově pracovníků, personální politice, dokumenty o vědeckých úkolech a o ediční činnosti pracovníků, plány vědecké práce a jejich plnění. Protože byl ústav v roce 1993 zrušen jsou ve fondu i tzv. dlouhá "V" a dlouhá "S".
Vnější změny: 25.06.1993 č.př. 27/1993
Zpracoval: GI 2012 (28.01.2013)
zaevidování razítek, která byla dosud uložena mimo evidenci spolu s razítky ostatních zrušených pracovišť ČSAV (13.02.2019)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 35.