Vědecké kolegium geologie, geografie a hornictví ČSAV • NAD 74

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Vědecké kolegium geologie, geografie a hornictví ČSAV
Značka: VK GGH
Číslo listu NAD: 74
Datace: 1962 - 1992
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 3,72
Zpracováno (bm): 4,2
Inventarizováno (bm): 4,2
Tematický popis: Část fond - vědecké kolegium geologie a geografie ČSAV byl celostátním vědeckým orgánem pro obory geologických a geografických věd.
Obsahuje spisový materiál o volbě nových členů kolegia, návrhy na složení kolegia, seznamy členů kolegia, plány a zprávy o činnosti, zápisy ze zasedání vědeckého kolegia, doklady o spolupráci s mimoakademickými institucemi a některými vědeckými kolegii ČSAV, materiály o styku s vědeckými pracovišti do kolegia začleněných, plány výzkumu a hodnocení, materiál o výchově vědeckých pracovníků, o udělování vědeckých hodností, o ediční činnosti a zahraničních stycích.
Vnější změny: 24.02.1972 č.př. 6/1972
24.05.1972 č.př. 13/1972
30.03.1979 č.př. 7/1979
26.11.1979 č.př. 38/1979
17.05.1982 č.př. 18/1982
10.04.1984 č.př. 13/1984
07.05.1985 č.př. 10/1985
08.11.1990 č.př. 34/1990
20.06.2003 č.př. 19/2003
Zpracoval: Písemnosti z let 1962-1967 zpracovala v roce 1973 prom. hist. Olga Paulová. Tyto materiály zkompletoval s písemnostmi z dalšího období 1968-1978 dr. Zdeněk Bisinger.
Část fondu přemanipulovala z balíků do kartonů K. Mojsejová. (24.05.2005)
GI 2012 (30.10.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.