Laboratoř energetiky ČSAV • NAD 161

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Laboratoř energetiky ČSAV
Značka: LEG ČSAV
Číslo listu NAD: 161
Datace: (1917) 1955 - 1963
Evidence pomůcek:
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 5,82
Inventarizováno (bm): 5,82
Tematický popis: Většinu písemností ve fondu tvoří zprávy, referáty, expertizy, doklady o účasti na sestavování perspektivního plánu československé energetiky, materiály a referáty z domácích i zahraničních vědeckých konferencí.
Fond obsahuje velmi cenné podklady a dokumenty k dějinám vývoje elektrifikace Československa i celková souhrnná zpracování tématu.
Vnější změny: 13.06.1963 č.př. 772/1963
03.01.1975 č.př. 3/1975
Zpracoval: Fond byl v roce 1970 proskartován a uložen do kartonů. Definitivně fond uspořádal a inventář vypracoval v letech 1974-1975 prom. hist. Miloslav Něnička. Pro pořádání fondu bylo vytvořeno umělé spisové schéma.
GI 2012 (17.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: Miloslav Něnička: Prameny k dějinám fyzikálních a technických ústavů v ÚA ČSAV. II. část (Laboratoř energetiky ČSAV). In: Archivní zprávy ČSAV, 9, 1977, s. 121-126.
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 48.