Odbor resortní kontroly Úřadu presidia ČSAV • NAD 98

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Odbor resortní kontroly Úřadu presidia ČSAV
Značka: ORK ÚP ČSAV
Číslo listu NAD: 98
Datace: 1953 - 1992 (1993)
Evidence pomůcek:
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 9,02
Zpracováno (bm): 0,66
Inventarizováno (bm): 0,66
Tematický popis: Protokoly o revizích a kontrolách stavu hospodaření jednotlivých ústavů, stížnosti, oznámení a podněty občanů - jejich rozbory a řešení.
Vnější změny: 02.04.1971 č.př. 12/1971
23.04.1979 č.př. 14/1979
3.8.2006 č. přírůstku 26/2006
Zpracoval: První část fondu(1953-1961) je dnes součástí složitého archivního fondu Řízení a správa ČSAV. Část fondu - období 1962-1971 uspořádal podle uměle vytvořeného pořádacího schématu a zinventarizoval v r. 1980 Miloslav Něnička.
GI 2012 (09.05.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Podací protokoly v k. 22.