Benešová Hana • NAD 5019

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Benešová Hana
Značka: HB
Číslo listu NAD: 5019
Datace: 1900 - 1974
Elektronické pomůcky:
Inventář Benešová Hana
Tématické skupiny: Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948 Osobní fondy
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 2,16
Inventarizováno (bm): 2,16
Tematický popis: Kopie úřední korespondence, zápisů a zpráv ústředí, pořizovaných pro informaci H. Benešové. Právní dokumenty Československé pomoci a Československého červeného kříže, zápisy jednání, korespondence s pobočkami, konzuláty, vyslanectvími. Osobní doklady a korespondence H. Benešové. Fotografie, propagační materiály a publikace.
Vnější změny: 1990
Zpracoval: V roce 1996 vyčleněn z fondu E. Beneše, inventář z roku 1996, vyhotovila H. Velecká. Při pořádání fondu Edvard Beneš vyčleněny 2 kartony dalších písemností do fondu Hana Benešová (2000-2006).
Nové zpracování a reinventarizace fondu (15.07.2010, č. j. MÚA-784/2010).
GI 2012 (28.08.2012)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Fond uložen na základě smlouvy mezi Kuratoriem Ústavu T.G. Masaryka a Masarykovým ústavem AV ČR z roku 2003.