Ekonomický ústav ČSAV • NAD 140

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ekonomický ústav ČSAV
Značka: EÚ ČSAV
Číslo listu NAD: 140
Datace: [1954] - 1993
Evidence pomůcek:
Prozatímní inventární seznam Ekonomický ústav ČSAV • č. pom. 280
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 41,71
Zpracováno (bm): 1,08
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Ústav byl zaměřen na ekomické zákonitosti z hlediska marxistické politické ekonomie: otázky zdokonalování plánovitého hospodářství, efektivnosti národního hospodářství a změn v jeho struktuře, výzkum vybraných problémů společenskoekonomických procesů ve vyspělých kapitalistických zemích a metodologie prognóz.
Fond obsahuje písemnosti správní a provozní povahy, plány práce a zprávy o jejich plnění, materiály o vědecké výchově pracovníků, o mezinárodních stycích ústavu, ediční činnosti, expertízy pro vládu a různé instituce.
Vnější změny: 15.10.1976 č.př. 13/1976
11.01.1977 č.př. 1/1977
16.12.1977 č.př. 35/1977
23.02.1983 č.př. 7/1983
13.09.1989 č.př. 35/1989
15.03.1991 č.př. 7/1991
16.04.1992 č.př. 9/1992
22.06.1993 č.př. 23/1993
Zpracoval: Neuspořádaná část fondu byla částečně přemanipulována z balíků do kartonů před stěhováním do nové archivní budovy v roce 2005. (30.11.2005)
GI 2012 (21.01.2013)
zaevidování razítek, která byla dosud uložena mimo evidenci spolu s razítky ostatních zrušených pracovišť ČSAV (13.02.2019)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: