Vědecké kolegium obecné biologie ČSAV • NAD 84

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Vědecké kolegium obecné biologie ČSAV
Značka: VK OB
Číslo listu NAD: 84
Datace: 1962 - 1976
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,24
Zpracováno (bm): 1,68
Inventarizováno (bm): 1,68
Tematický popis: Fond podává cenné informace o vývoji obecné biologie v rámci ČSAV, jak v prvních letech po vzniku IV. biologicko-lékařské sekce ČSAV, tak v průběhu dalších let. Zároveň je možno sledovat vývoj a organizační proměny VK obecné biologie a jeho personální obsazení, jakož i vývoj pracovišť do kolegia včleněných. Mezi zajímavé materiály fondu patří i stanoviska kolegia k různým otázkám biologie, písemnosti o prognostických pracích, materiál týkající se výchovy vědeckých pracovníků, zápisy ze zasedání kolegia, které podávají přehled prakticky o veškeré činnosti kolegia.
Vnější změny: 14.03.1984 č.př. 33/1984
Zpracoval: Fond v r. 1985 uspořádala a zinventarizovala Ruth Ballnerová.
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: 1 podací protokol, 2 nezpracované kartony. (22.03.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.