Československá biologická společnost při ČSAV • NAD 237

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Československá biologická společnost při ČSAV
Značka:
Číslo listu NAD: 237
Datace: 1927 - 1965
Tématické skupiny: Společenské organizace 1948 - 1990 - odborné (vědecké) Odborné (vědecké) spolky a společnosti do roku 1948
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 0,72
Inventarizováno (bm): 0,72
Tematický popis: Fond Československá biologická společnost obsahuje: podací protokoly, doklady o zřízení a organizaci společnosti, organizační řád, neúplné zápisy z valných shromáždění, ze schůzí ústředního výboru, z členských a přednáškových schůzí, ze schůzí poboček, seznamy členů a funkcionářů, plány a zprávy o činnosti, doklady o konferencích a spolupráci s domácími institucemi, o vědeckých výzkumech v biologii, doklady o ekonomických záležitostech, o zahraničních stycích a spolupráci, o publikační a popularizační činnosti.
Vnější změny: 23.12.1966 č.j. 1447/1966
10.01.1967 č.j. 65/1967
13.07.1967 č.j. 779/1967
Zpracoval: V roce 1980 podle spisového plánu pracovišť ČSAV z r. 1972 fond uspořádala a vyhotovila dílčí inventář prom. hist. O. Paulová.
GI 2012 (07.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: J. Šmarda: 60 let Československé biologické společnosti při ČSAV. In: Věstník ČSAV, 81, 1972, 3, s. 161-162.
J. Sajner: Čs. biologická společnost - její vznik a vývoj. In: Biologické listy, 38, 1973, 1, s. 67-71.
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 6.