Československý ústav historický, Řím • NAD 9

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Československý ústav historický, Řím
Značka: ČÚH
Číslo listu NAD: 9
Datace: (1921) 1923 - 1952
Evidence pomůcek:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - výzkumné ústavy a instituce
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,03
Zpracováno (bm): 1,32
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Fond obsahuje základní spisové materiály k organizaci vědeckého výzkumu římských archivů a knihoven v letech 1923 - 1950, zprávy o výsledcích výzkumu a doklady o zapojení ústavu do mezinárodní vědecké spolupráce.
Vnější změny: 24.07.1962 spolu s registraturou Státního historického ústavu, č.j. 718.
Zpracoval: Fond v roce 1965 uspořádal a inventární seznam sestavil prom. hist. Jan Flodr. Podle konceptu J. Flodra jej přepsal v roce 1977 dr. Josef Levora.
GI 2012 (25.07.2012)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: Beneš F., Sbírka opisů z vatikánských a italských archivů ve Státním ústředním archivu v Praze. SAP 16, 1966, č. 2, s. 519-537.
Edice:
Poznámka: