Masaryková Garrigue Alice • NAD 5004

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Masaryková Garrigue Alice
Značka: AGM
Číslo listu NAD: 5004
Datace: [1879] - [1966] (1985)
Evidence pomůcek:
Tématické skupiny: Osobní fondy
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,53
Zpracováno (bm): 1
Inventarizováno (bm): 1
Tematický popis: Osobní doklady, deníkové záznamy, dokumentace k literární činnosti. Činnost A. Masarykové jako předsedkyně Československého červeného kříže. Nejrozsáhlejší je korespondence, pocházející především z let 1919 -1939
Vnější změny: Přejímáno průběžně Ústavem T.G. Masaryka od roku 1932;
26.6. 1996, 8/96;
29.8. 2001, 11/01;
06.01.2014 č. přírůstku 18/2014, č.j. MUA-449/2013;
7.12.2015 č. přírůstku 28/2015, č.j. MUA-1140/2015
25.05.2018 č. přírůstku 26/2018, č.j. MUA-513/2018
Zpracoval: Inventář z roku 1998. Vyhotovili D. Hájková a J. Soukup
GI 2001 (13.12.2001)
GI 2012
Beze změn. (30.08.2012)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Fond uložen na základě smlouvy mezi Kuratoriem Ústavu T.G. Masaryka a Masarykovým ústavem AV ČR z roku 2003
Rodinná korespondence je uložena ve fondu TGM - korespondence III