Slovanský ústav ČSAV • NAD 179

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Slovanský ústav ČSAV
Značka: SLÚ ČSAV
Číslo listu NAD: 179
Datace: 1952 - 1992 (1998)
Evidence pomůcek:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,97
Zpracováno (bm): 3
Inventarizováno (bm): 3
Tematický popis: Archivní fond SÚ ČSAV je cenným pramenem pro poznání vývoje naší slavistiky v 50. a počátkem 60. let 20. století. Obsahuje materiály dokumentujících vývoj a dějiny ústavu, jeho organizace, zaměření a činnost, plány vědecké práce a zprávy o jejím plnění, zápisy ze zasedání vědecké a ústavní rady, jednotlivých oddělení, podává přehled o výchově vědeckých pracovníků, o zahraničních stycích, o ediční a publikační činnosti. Obsahuje též materiály Čs. komitétu slavistů a Místopisné komise ČSAV, které působily při SÚ ČSAV.
Vnější změny: 12.08.1971 č.př. 33/1971
30.06.1979 č.př. 31/1979
01.08.1980 č.př. 20/1980
01.08.1980 č.př. 21/1980
02.05.2002 č.př. 25/2002
Zpracoval: Při zpracování fondu bylo použito spisového plánu pracovišť ČSAV z r. 1972, částečně modifikováného podle původního spisového plánu SÚ ČSAV z r. 1961.
Část fondu přemanipulovala z balíků do kartonů M. Bahenská. (09.06.2005)
GI 2012 (17.12.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: S. Spurná: Slovanský ústav ČSAV (Prameny k dějinám slavistiky 1952-1963). In: Archivní zprávy ČSAV, 8, 1976, s. 62-66.
Edice:
Poznámka: