Československé ústředí pro mezinárodní spolupráci duševní a Sekretariát pro propagaci československých věd duchových, Praha • NAD 5

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Československé ústředí pro mezinárodní spolupráci duševní a Sekretariát pro propagaci československých věd duchových, Praha
Značka:
Číslo listu NAD: 5
Datace: 1923 - 1939
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - výzkumné ústavy a instituce
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 0,99
Inventarizováno (bm): 0,99
Tematický popis: Fond dokumentuje snahu představitelů společenskovědních oborů o uplatnění na mezinárodním vědeckém fóru i jejich nesnáze.
Fond obsahuje písemnosti k založení, organizaci, řízení a správním záležitostem Čs. ústředí a Sekretariátu. Zachycuje jeho činnost, publikační aktivity, styky, sjezdy, výstavy, překlady a účetní písemnosti.
Vnější změny: V roce 1953 - bez bližších údajů.
Zpracoval: Fond uspořádala a zinventarizovala v roce 1981 prom. hist. Alena Šlechtová.
GI 2012
Beze změn. (22.08.2012)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: