Vědecké kolegium teoretických základů zemědělství ČSAV • NAD 89

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Vědecké kolegium teoretických základů zemědělství ČSAV
Značka: VK TZZ
Číslo listu NAD: 89
Datace: 1962 - 1988
Evidence pomůcek:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 1,2
Zpracováno (bm): 3,24
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Fond obsahuje materiály o působnosti kolegia jako celostátního vědeckého orgánu pro obory biologických věd, tvořících základ zemědělské vědy, lesnické a veterinární vědy.
Vnější změny: 25.04.1972 č.př. 11/1972
30.03.1979 č.př. 8/1979
17.12.1979 č.př. 46/1979
10.04.1984 č.př. 14/1984
17.12.1979 č.př. 46/1979
Zpracoval: Část fondu (z období 1962-1967) uspořádal a zinventarizoval v r. 1972 M. Něnička. Pro pořádání fondu bylo použito uměle vytvořené schéma. Další část fondu (1967-1972) byla pouze zhruba roztříděna podle spisového plánu pracovišť ČSAV.
Dosud samostatně evidovaný fond VK BZZ ČSAV připojen vzhledem k organizačnímu vývoji původce fondu a časovému rozsahu písemností k fondu VK TZZ ČSAV. (22.02.2010)
GI 2012 (6.6.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.