Vědecké kolegium fyzikální, anorganické a analytické chemie ČSAV • NAD 72

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Vědecké kolegium fyzikální, anorganické a analytické chemie ČSAV
Značka: VK FAACH ČSAV
Číslo listu NAD: 72
Datace: (1961) 1962 - 1966
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 1,8
Inventarizováno (bm): 1,8
Tematický popis: Písemnosti fondu umožňují získat cenné informace o vývoji chemických věd v rámci ČSAV v prvních letech po zániku sekcí ČSAV a vzniku vědeckých kolegií. Zejména významné jsou zápisy zasedání VK FAACH, které jsou kompletní. Z jejich zápisů, doložených doplňujícím materiálem k jednotlivým bodům jednání je vidět agendu vědeckého kolegia v celé šíři a bohatosti.
Vnější změny: po roce 1966
31.03.1978 č.př. 6/1978
16.06.1978 č.př. 21/1978
Zpracoval: Fond uspořádala a zinventarizovala v roce 1983 R. Ballnerová.
GI 2012
Beze změn. (07.03.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.