Ústav organické chemie a biochemie ČSAV • NAD 208

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ústav organické chemie a biochemie ČSAV
Značka: ÚOCHB ČSAV
Číslo listu NAD: 208
Datace: (1928) [1950] - 2009
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 13,62
Zpracováno (bm): 9,92
Inventarizováno (bm): 9,92
Tematický popis: Fond obsahuje: zápisy z ústavní rady, personální agendu, plány vědecké práce a zprávy o jejich plnění, plány investic a strojního zařízení, styk se zahraničím (plány a hodnocení zahraničních styků, konference, cesty do zahraničí, návštěvy ze zahraničí), doklady o publikační činnosti, podací protokoly, podací protokoly tajné korespondence.
Vnější změny: 27.01.1966 č.j. 116/1966
08.03.1966 č.j. 278/1966
11.12.1970 č.př. 29/1970
29.12.1971 č.př. 37/1971
09.03.1972 č.př. 9/1972
18.02.1977 č.př. 5/1977
31.03.1978 č.př. 6/1978
17.10.1979 č.př. 33/1979
27.10.1981 č.př. 25/1981
21.11.2013 č. přírůstku 20/2013, č.j. MUA-1041/2013
15.03.2022 č.přírůstku 2022/18 č.j.MUA-1074/2021
Zpracoval: Zpracování fondu, vytvoření inventáře (31.10.2013, č.j. MUA-990/2013).
GI 2012
Beze změn. (31.10.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: K. Šebesta: 2 odpovědi na anketu BČSAV o ústavu. In: Bulletin ČSAV 33, 1977, 10, 19-21;
Představujeme Ústav organické chemie a biochemie ČSAV. In: Vesmír, 1985, Informace z ČSAV a SAV, s. 7-8.
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 81.