Československo-sovětský institut • NAD 6

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Československo-sovětský institut
Značka: ČSI
Číslo listu NAD: 6
Datace: 1947 - 1955
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - výzkumné ústavy a instituce
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 2,76
Inventarizováno (bm): 2,76
Tematický popis: Fond obsahuje materiály z prvního organizačního období ČSI, kdy bylo jeho hlavním úkolem propagovat a popularizovat sovětskou vědu a techniku a informovat o nich. Badatelská činnost se omezila jen na některé společenskovědní obory (jazykověda, literární věda, historie).
Vnější změny: 15.04.1955 č.př. 14/1955
07.01.1964
02.03.1964
29.10.1986 č.př. 20/1986
Zpracoval: V roce 1955 byly předány do ÚA ČSAV organizační písemnosti (cca. 9 kartonů). V letech 1964-1966 převzal archiv dalších 27 kartonů písemností od právních nástupců institutu. V roce 1971 byly vyčleněny 4 kartony písemností ČSI z fondu Slovanský ústav.
Písemnosti převzaté v roce 1955 byly prozatimně věcně uspořádány a opatřeny inventárním soupisem v roce 1959. Přírůstky z 60tých let byly v roce 1970 zhruba roztříděny do věcných skupin, podobně i dodatek z roku 1971. Byl vytvořen soupis. Celkové pořádání fondu provedl dr. Josef Levora v letech 1978-1980, který také sestavil inventář fondu s rejstříkem.
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: 4 úřední knihy (inv. č. 213-216), 3 nezpracované úřední knihy, 8 nezpracovaných podacích protokolů. (17.09.2012)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: Král V., Dvacet pět let Československo-sovětského institutu. Československo-sovětské vztahy, 5, 1976, s. 7-14.
Vávra J., Sovětská historie. Roč. 1-5, 1950-1955. (Články a zprávy o činnosti ČSI).
Edice:
Poznámka: