Ústav T. G. Masaryka I • NAD 5008

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ústav T. G. Masaryka I
Značka: ÚTGM
Číslo listu NAD: 5008
Datace: ([1850]) 1881 - 1954
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - výzkumné ústavy a instituce
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,04
Zpracováno (bm): 201,89
Inventarizováno (bm): 201,89
Tematický popis: Doplňující materiály (opisy, výstřižky, rukopisy) k osobnímu fondu T. G. Masaryka. Diáře tajemníka V. Kučery a jejich opisy. Druhou skupinou jsou materiály vzešlé z činnosti Ústavu T. G. Masaryka - výstavba ústavu, korespondence, účetní doklady, výstřižky a fotoarchiv. Do fondu byly začleněny části osobních pozůstalostí K. Urbana a V. K. Škracha
Vnější změny: Přejímáno průběžně archivem Ústavu T. G. Masaryka od roku 1932. V letech 1997 - 1998 převzaty písemnosti z Národní knihovny - Klementina v Praze.
11.4. 2002, 12/02
5.8. 2002, 17/02
Zpracoval: Fond byl po zrušení Ústavu T. G. Masaryka předán v roce 1954 Archivu Ústavu dějin KSČ (zde uložen jako fond č. 47). Inventář č. I z roku 1965 vyhotovili V. Červenská, J. Mrázová, J. Soukup a J. Vančurová, inventář č. II roku 1970 vyhotovili Z. Dutý a J. Soukup a inventář ÚTGM - dodatky z roku 1999 vyhotovil J. Soukup. Fond je nyní rozčleněn na části ÚTGM I, ÚTGM II a dodatky.
GI 2001 (13.12.2001)
GI 2012 (25.11.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Fond uložen na základě smlouvy mezi Kuratoriem Ústavu T.G. Masaryka a Masarykovým ústavem AV ČR z roku 2003.
Ve správě Masarykova ústavu a Archivu AV ČR uložena také knihovna Ústavu T. G. Masaryka.