Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Ivana Málka • NAD 49

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Sekretariát místopředsedy ČSAV akademika Ivana Málka
Značka:
Číslo listu NAD: 49
Datace: (1960) 1962 - 1970
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,12
Zpracováno (bm): 3,8
Inventarizováno (bm): 3,8
Tematický popis: Materiály v tomto fondu významně doplňují fond Řízení a správa ČSAV (ŘAS I.). Fond poskytuje doplňující informace o vývoji a řízení především přírodních věd v ČSAV, o účasti na mezinárodním biologickém programu, o spolupráci s Čs. akademií zemědělskou, o účasi ČSAV na ochraně životního prostředí. Současně dokumentuje mnohostrannou vědeckou a organizační činnost Ivana Málka v oblasti vědy, organizace výzkumu, politických i popularizačních záležitostech.
Vnější změny: 22.02.1973 č.př. 4/1973
Zpracoval: Fond v r. 1974 uspořádali a inventarizovali podle spisového plánu pro řídící složky ČSAV prom. hist. J. Schwippel a dr. M. Šmidák.
GI 2012
Původní karton č. 21 rozdělen po vysušení do k. 21, 21a. (07.05.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002, byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.