Biologický ústav ČSAV • NAD 136

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Biologický ústav ČSAV
Značka: BÚ ČSAV, BiÚ ČSAV
Číslo listu NAD: 136
Datace: (1950) 1953 - [1961]
Evidence pomůcek:
Prozatímní inventární seznam Biologický ústav ČSAV • č. pom. 269
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 8,52
Zpracováno (bm): 1,38
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Dokumentace o vzniku a organizaci ústavu, personální a kádrové materiály, plány vědecké práce a zprávy o jejich plnění, zápisy z porad vědeckých kolektivů, korespondence s domácími i zahraničními institucemi, dokumenty o spolupráci s nakladatestvími a sdělovacími prostředky apod.
Vnější změny: 09.03.1972 č.př. 9/1972
+ 2 knihy delimitované z pozůstalosti akademika Ivana Málka
Zpracoval: GI 2012 (30.10.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Celkový počet zpracovaných kartonů: 13.