Odbor vnitřní správy Úřadu presidia ČSAV • NAD 102

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Odbor vnitřní správy Úřadu presidia ČSAV
Značka: OVS ÚP ČSAV
Číslo listu NAD: 102
Datace: 1955 - 1969
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 0,94
Inventarizováno (bm): 0,94
Tematický popis: Zajišťování chodu Úřadu prezídia ČSAV po organizační, provozní a materiální stránce. Zápisy z porad odboru, zprávy o činnosti, plány úkolů, vnitřní normy pracoviště, materiály k organizaci zasedání prezídia ČSAV v domech vědeckých pracovníků, správa objektů ČSAV (především ubytovacích a rekreačních), provozní agenda odboru.
Vnější změny: 29.06.1977 č.př. 19/1977
Zpracoval: Zpracování a inventarizace fondu, vnitřní skartace. (02.04.2007)
GI 2012 (04.02.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: