Ústav slavistiky ČSAV, Brno • NAD 220

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ústav slavistiky ČSAV, Brno
Značka: ÚS ČSAV
Číslo listu NAD: 220
Datace: 1987 - 1990
Evidence pomůcek:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 0,36
Inventarizováno (bm): 0,36
Tematický popis: Vzhledem ke své torzovitosti je fond pro badatele jen málo přínosný. Za zmínku stojí i.č. 6 (Reorganizace - zrušení ústavu), kde je ozřejmen způsob založení ústavu. Fungování a činnost ústavu postihují zápisy ze schůzí. Uceleným zdrojem informací o ústavu a jeho činnosti jsou výroční zprávy.
Vnější změny: 21.10.1992 č.př. 17/1992
Zpracoval: Fond v r. 2000 uspořádal a inventář vytvořil Mgr. Martin Martinovský.
GI 2012 (18.04.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Medaile uložena v "uměleckých sbírkách Archivu AV".