Hlaváček Antonín (sbírka) • NAD 5038

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Hlaváček Antonín (sbírka)
Značka:
Číslo listu NAD: 5038
Datace: [1918] - [1989]
Tématické skupiny: Sbírky opisů a kopií archiválií (zde i opisy archiválií ze zahraničních archivů) Sbírky plakátů, letáků, vyhlášek, novin, tisku a soudobé dokumentace
Původce:
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 1,61
Zpracováno (bm): 0
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Sbírka masarykian Antonína Hlaváčka (otce prof. Ivana Hlaváčka): rukopisy a strojopisy opisů korespondence T. G. Masaryka s nakladatelem Gustavem Dubským, spisovatelem J. S. Macharem. Rukopisné poznámky A. Hlaváčka, výstřižky z novin a časopisů, tisky (pozvánky, programy, plakáty), fotografie.
Vnější změny: 22.06.2016 č. přír. 5/2016, č. j. MUA-591/2016
Zpracoval:
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: