Česká akademie věd a umění • NAD 1

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Česká akademie věd a umění
Značka: ČAVU
Číslo listu NAD: 1
Datace: 1888 - 1954
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 16,93
Zpracováno (bm): 67,2
Inventarizováno (bm): 67,2
Tematický popis: Fond obsahuje bohatý materiál o vědeckém a kulturním životě v ČSR a o stycích s cizími vědeckými společnostmi od konce 19. století do poloviny 20. století. V žádostech vědců a umělců o podpory se objevuje i motiv sociální.
Fotografie některých členů České akademie.
Vnější změny: 07.04.1951 č.j. 705/1951
01.01.1953 č.j. 2/1953
06.01.1954 č.j. 20/1954
21.04.1961 č.j. 320/1961
17.04.1979 č.př. 12/1979
10.10.1980 č.př. 26/1980
Zpracoval: Fond uspořádali a zinventarizovali v roce 1984 prom. hist. Alena Šlechtová, dr. Josef Levora a dr. Jiří Beran, CSc.
Sbírka Fotografie ČAVU připojena k fondu Česká akademie věd a umění. (21.12.2009)
[Informace k původně samostatné sbírce „Fotografie ČAVU“: Z původního počtu 122 fotografií zničeno v srpnu 2002 při povodni 112 kusů, celkový úbytek zjištěn při revizi sbírky. (21. 12. 2009). Katalogizace sbírky fotografií. (21.12.2009)]
GI 2012 (1.7.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: A. Šlechtová - J. Levora - J. Beran: Česká akademie věd a umění 1890-1952. Inventář fondu. Práce z dějin ČSAV, 1B, 1989.
V. Vojtíšek: O archivu Československé akademie věd. In: Věstník ČSAV 66, 1957, č. 3/4, 5/6.
A. Šlechtová: Prameny k dějinám české astronomie. II. Česká akademie věd a umění a dějiny astronomie. In: Archivní zprávy ČSAV, 8, 1976, s. 26-30.
M. Pokorná: Ústav pro českou literaturu (prameny k jeho vzniku ve fondu ČAVU). In: P. Hruška (ed.): Rok 1947. Česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948. Praha 1998, s. 145-160.
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002, byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.
Sbírka fotografií původně obsahovala 122 fotografií.