Komitét pro odpadní vody • NAD 15

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Komitét pro odpadní vody
Značka: KOV
Číslo listu NAD: 15
Datace: 1913 - 1940
Evidence pomůcek:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - výzkumné ústavy a instituce
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 0,12
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Fond obsahuje zápisy ze schůzí komitétu a výboru, zprávy o činnosti, zprávy a výsledky výzkumných prací expertů aj.
Vnější změny: 23.12.1953, č. 4 (společně s registraturou Masarykovy akademie práce)
Zpracoval: Fond byl uspořádán v roce 1969.
GI 2012
Beze změn. (25.07.2012)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: Beran J. a kol., Prameny k dějinám přírodních věd a techniky v pražských archivech 1918 - 1945. Práce z dějin přírodních věd, sv. 8, Praha 1976, s. 71.
Edice:
Poznámka: