Lotos • NAD 18

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Lotos
Značka:
Číslo listu NAD: 18
Datace: 1848 - 1944
Tématické skupiny: Organizace a spolky do roku 1948 (1951)
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 0,36
Inventarizováno (bm): 0,36
Tematický popis: Nejcennější částí fondu jsou knihy zápisů schůzí (1848-1854), protokoly o zasedání výboru z let 1924-1938, rukopisy a strojopisy vědeckých prací a vysokoškolských přednášek, korespondence.
Vnější změny: 28.11.1967 č.j. 267/1967
Zpracoval: V roce 1993 fond uspořádala a prohloubený inventář vytvořila Mgr. Emilie Těšínská.
GI 2012 (21.08.2012)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: H. Barvíková - H. Janderová - M. Pokorná - V. Podaný: Fondy Archivu Akademie věd České republiky zpracované v desetiletí 1986-1995. In: Práce z dějin Akademie věd. Seria A, fasciculus 5, Praha 1997, s. 299-301.
Edice:
Poznámka: