Drobné fondy - sbírka • NAD 483

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Drobné fondy - sbírka
Značka: DF
Číslo listu NAD: 483
Datace: 1820 - 2013
Evidence pomůcek:
Tématické skupiny: Sbírky Osobní fondy
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 1,68
Inventarizováno (bm): 1,68
Tematický popis: Zlomky pozůstalostí významných osobností a ilustračního materiálu k nim se vztahujícího:
Eduard ALBERT; Emanuel BÁRTA, Hugo BOETTINGER, Bohuslav BRAUNER, Miroslav BRDIČKA (+ Miroslav ŠLECHTA), Emil BUCHAR; Svatopluk ČECH, Bohumil ČEJKA, Ladislav František ČELAKOVSKÝ; Jaroslav ERŠIL; Hans FORTNER, Břetislav FOUSTKA, Antonín FRIČ, Ferdinand FÜRSTENBERG; Antonín HAAS, Marie HASOVÁ, Jaroslav HAHN, Antonín HAMSÍK, Martin HATTALA, Vladimír HELFERT, Leopold HEYROVSKÝ, Václav HORA (+ Bohuslav RIEGER), Leoš HOUSKA; Dionýz ILKOVIČ; Viktor JANDA, Jan Urban JARNÍK, František JERMÁŘ, Bohuslav JIRUŠ; Václav KALIBA, Josef KAMÍNEK, Karel KAZBUNDA, J. KNÍŽEK, Gottfried Hermann KOLLER, Arnošt KOLMAN, Vladimír KRAMPERA, Josef KRATOCHVÍL, Jaroslav KURZWEIL st.; Vlastimil KUSÁK, Jan KVÍČALA, Vlastimil KYBAL; Stanislav LOM; Josef Svatopluk MACHAR, Josef MALÍŘ, Vilém MATHESIUS (+ Ina Rudolf MALÁ), Emanuel MENCL, August MIŘIČKA; Josefa NÁPRSTKOVÁ, Miroslav NECHLEBA; Bedřich PACÁK, František PALACKÝ, Josef PÁTA, Josef PEKAŘ, Otto PETERKA, Karel PETR, Karel POLÁK, Miloš POPEL; Bohuslav RAÝMAN, Joseph REDTENBACHER (+ J. J. baron BEZELIUS), Bernhard Carl RENSCH, August Emanuel REUSS, Vojtěch ROSICKÝ; Josef SCHRÁNIL, Dušan SOUDEK, Jaroslav STANĚK, Jan STEJSKAL, Čeněk STROUHAL; František ŠPETL, Jaroslav ŠTORKÁN, Josef ŠUSTA; Jan TAUC; Vladimír ÚLEHLA, Ladislav URBÁNEK; Vladimír VETTERL, Otakar VOČADLO, Emil VOTOČEK;
Otto WEISS; blíže neurčené osoby; varia.
Spolkové archivy (torza): Sdružení přátel Orisona Sweetta Mardena (1930–1949).
Vnější změny: 04.09.1959, č.př. 4/1959 (Eduard Albert);
15.12.1959, č.př. 9/1959 (Vladimír Helfert);
15.12.1959, č.př. 10/1959 (Josef Pekař);
13.08.1960, č.př. 13/1960 (Josef Pekař);
17.05.1961, č.př. 31/1961 (Svatopluk Čech);
26.06.1962, č.př. 13/1962 (Vladimír Helfert);
26.06.1962, č.př. 14/1962 (Josef Páta);
23.07.1962, č.př. 19-22, 33/1962 (Stanislav Lom, J. S. Machar, Bedřich Pacák, František Palacký, Antonín Frič);
07.08.1962, č.př. 36-38/1962 (Bohuslav Raýman, Emanuel Bárta, Antonín Frič);
07.08.1962, č.př. 41, 43, 44/1962 (Jan Urban Jarník, Josef Šusta, Josef Pekař);
07.08.1962, č.př. 46/1962 (Josefa Náprstková, Aleš Hrdlička);
26.01.1963, č.př. 1/1963 (Josef Schránil);
25.04.1963, č.př. 14, 15/1963 (J. U. Jarník, Jan Kvíčala);
21.12.1963, č.př. 33/1963 (Josef Páta);
13.06.1964, č.př. 15/1964 (František Jermář);
23.06.1964, č.př. 16/1964 (Antonín Hamsík);
22.07.1964, č.př. 18/1964 ("Drobné fondy" /varia/);
04.03.1965, č.př. 2/1965 ("Drobné fondy" /varia/);
27.04.1965, č.př. 10/1965 (Fr. Jermář);
19.07.1965, č.př. 20/1965 (Miroslav Nechleba);
15.11.1965, č.př. 30/1965 (Vilém Mathesius, Ina Rudolf Malá);
22.11.1965, č.př. 31/1965 ("Drobné fondy", varia);
07.12.1967, č.př. 21/1967 (Josef Šusta);
07.12.1967, č.př 24, 25/1967 (Josef Pekař, Josef Šusta; Emanuel Rádl);
08.11.1967, č.př.28/1967 (Fr. Jermář);
12.02.1968, č.př. 3/1968 (Fr. Jermář);
02.10.1969, č.př. 15/1969 (Bohumil Čejka, Hans Fortner, Antonín Frič, Viktor Janda, Emanuel Mencl, Jan Roubal);
30.01.1970, č.př. 1/1970 (Josef Pekař);
12.09.1972, č.př. 9/1972 (Karel Polák);
12.09.1972, č.př. 11/1972 (Ladislav Urbánek);
01.12.1972, č.př. 15/1972 (Martin Hattala);
09.02.1973, č.př. 1/1973 (Lad. Urbánek);
14.11.1973, č.př. 6/1973 (Antonín Frič);
29.03.1974, č.př. 4/1974 (Otto Peterka);
22.05.1975, č.př. 7/1975 (Lad. Urbánek);
13.10.1975, č.př. 10/1975 (Lad. Urbánek);
11.03.1981, č.př. 6/1981 (Joseph Redtenbacher);
06.07.1983, č.př. 19/1983 (Bohuslav Brauner);
10.10.1984, č.př. 26/1984 (Emil Votoček);
07.03.1985, č.př. 12/1985 (Bernhard Carl Rensch);
04.11.1985, č.př. 44/1985 (Karel Petr);
15.04.1985, č.př. 13/1985 (Josef Malíř);
02.08.1985, č.př. 32/1985 (Jaroslav Štorkán);
07.11.1985, č.př. 45/1985 (Vlastimil Kusák);
02.01.1986, č.př. 1/1986 (Václav Hora, Bohuš Rieger);
01.06.1989, č.př. 21, 22/1989 (Jaroslav Hahn, Gottfried Hermann Koller);
10.01.1991, č.př. 39/1991 (Bohuslav Raýman);
08.06.1998, č.př. 19/1998 (Bohuslav Jiruš);
15.10.1999, č.př. 17/1999 (Josef Kamínek):
16.11.2000, č.př. 21/2000 (Leopold Heyrovský);
13.09.2001, č.př. 16, 17/2001 (Dušan Soudek, Vladimír Úlehla);
29.09.2004, č.př. 12/2004 (Leoš Houska);
15.11.2004, č.př. 20/2004 Marie a Antonín Haasovi);
13.03.2023, č.př. 2023/8, č.j.MUA-360/2023 (Jaroslav Kurzweil st.).
Zpracoval: GI 2012 (03.12.2013)
Delimitace dokumentů Milady Součkové (korespondence Součková – Leška) z archivního souboru Drobné fondy (č. NAD 483) do fondu Leška Oldřich (č. NAD 498). (28.05.2015)
Delimitace dokumentů J. Berana z archivního souboru Drobné fondy (č. NAD 483) do fondu Beran Jiří (č. NAD 614). (29.05.2015)
Evidence archiválií dosud neevidovaných, nalezených při dílčí revizi fondů a sbírek: Josef Malíř (1874–1945; středoškolský profesor, astronom), zápisy vysokoškolských přednášek; zápisy o denních vydáních, excerpce, záznamy o pozorování (1892–1923). (06.05.2022)
Při revizi sbírky Drobné fondy (NAD 483) proběhla nová identifikace odborné práce prof. Františka Nachtikala (1874–1939)– jediné části složky ve sbírce uložených dokumentů vážících se k F. Nachtikalovi. Bylo zjištěno, že se jedná o dílo Technická fysika, konkrétně o stránkovou korekturu 2. vydání (1937) a o část korigovaného nalepeného tisku 2. vydání s úpravami a doplňky pro 3. vydání (1946). Obojí patří správně do fondu vydavatele této práce – Jednoty československých matematiků a fyziků (JČMF), kde je toto dílo (rkp. a korektura) uloženo neúplné. Jedná se tedy o dodatek fondu JČMF, do něhož je práce přeřazena (konkrétně dodatek k i. č. 503 v k. 20). (26.05.2022)
Při revizi sbírky Drobné fondy (NAD 483) byl vyčleněn rozsáhlejší soubor písemností, jejichž původcem je Josef A. Pitra (1812–1891), římskokatolický duchovní a filozof. Vzhledem k rozsahu a charakteru archiválií byl z uvedeného celku vytvořen samostatný archivní fond (NAD 699, 1 kart.) (27.05.2022)
V návaznosti na revizi a nové zpracování sbírky Drobné fondy (NA 483) byl z uvedené sbírky vyčleněn rozsáhlejší soubor písemností, jejichž původcem je Nikolaj Viktorovič Savinkov (1910–1984). Z vyčleněného celku byl vytvořen samostatný archivní fond (NAD 703, 1 kart.). (19.10.2022)
V návaznosti na revizi a nové zpracování sbírky Drobné fondy (NAD 483) byl z uvedené sbírky vyčleněn rozsáhlejší soubor písemností, jejichž původcem je botanik a ekolog Vladimír Krajina (1905–1993). Z vyčleněného celku byl vytvořen samostatný archivní fond (NAD 715, 1 kart.). (23.06.2023)
V návaznosti na revizi a nové zpracování sbírky Drobné fondy (NAD 483) byl z uvedené sbírky vyčleněn rozsáhlejší soubor písemností sbírkového charakteru, jejichž původcem je pedagog a seismolog Emanuel Michal (1894–1968). Vyčleněný celek (sbírka k osobnostem české přírodovědy resp. k osobnostem vědy) byl zařazen do osobního fondu Emanuel Michal (NAD 368). (23.06.2023)
Inventarizace archivního souboru. (02.01.2024, č.j. MUA-1771/2023)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: