Ústav fyzikální metalurgie ČSAV, Brno • NAD 195

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ústav fyzikální metalurgie ČSAV, Brno
Značka: ÚFM ČSAV
Číslo listu NAD: 195
Datace: 1955 - 2000
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 17,76
Zpracováno (bm): 0
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Kromě dokumentů o vývoji, budování a činnosti ústavu a jeho pracovníků fond obsahuje zásadní materiály Pracovní skupiny ČSAV pro Moravu a Slezsko (1969-1970) a Rady Jihomoravské základny pracovišť ČSAV (1982-1995), dokumentující vývoj a postavení akademických pracovišť na Moravě a snahu o výstavbu ostravského a pražského areálu ČSAV. Součástí fondu jsou i písemnosti ostravského a pražského pracoviště.
Vnější změny: 27.09.1973 č.př. 14/1973;
19.04.1984 č.př. 16/1984;
04.04.1989 č.př. 16/1989;
11.07.1989 č.př. 31/1989;
16.03.2000 č.př. 5/2000;
01.06.2001 č.př. 13/2001;
13.06.2002 č.př. 15/2002;
16.7.2007 č. přírůstku 31/2007, č.j. 308/2007;
04.03.2008 č. přírůstku 20/2008, č.j. 281/2008;
17.06.2009 č. přírůstku 20/2009, č.j. 458/2009
Zpracoval: Při přemanipulovávání fondu před stěhováním do nové budovy Archivu AV ČR v roce 2005 provedla J. Kalendovská vnitřní skartaci písemností. Následně fond roztřídila podle spisových skupin a sestavila k němu podrobný soupis. (15.08.2005)
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: 11 razítek, 2 medaile, 10 diplomů v 5 tubusech (vše v 1 krabici); 3 fotoalba (v 1 balíku). (08.04.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: H. Barvíková - H. Janderová - M. Pokorná - V. Podaný: Fondy Archivu Akademie věd České republiky zpracované v desetiletí 1986-1995. In: Práce z dějin Akademie věd. Seria A, fasciculus 5, Praha 1997, s. 314.
Edice:
Poznámka: Fond je uložen ve 142 kartonech (46 podacích protokolů je v k. 1-8 a 139; 5 indexů je v k. 9; 10 účetních knih je v k. 70-79), 1 balíku (3 fotoalba) a 1 krabici (11 razítek, 2 medaile, 10 diplomů).