Slovanský ústav • NAD 25

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Slovanský ústav
Značka:
Číslo listu NAD: 25
Datace: (1919) 1928 - 1952 (1953)
Evidence pomůcek:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - výzkumné ústavy a instituce
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 5,71
Inventarizováno (bm): 5,71
Tematický popis: Dokumentační materiály k organizaci a k vědecké, publikační, osvětové, podpůrné a ostatní činnosti Slovanského ústavu i k jeho zahraničním stykům v letech 1928-1942 a 1945-1952. Fond je zároveň doplňujícím pramenem k dějinám slavistiky v této době.
Vnější změny: 02.03.1964, 13. 6. 1964 č. 648
12.08.1971 č.př. 33/1971
17.01.1975 č.př. 5/1975
Zpracoval: V roce 1964 roztřídil část fondu prom. hist. Jan Flodr. V roce 1971 byl k fondu vyhotoven prozatímní inventární soupis. V letech 1973-1977 fond uspořádal a inventarizoval prom. hist. Josef Levora podle původního spisového plánu doplněného o další skupiny.
GI 2012
Beze změn. (06.09.2012)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: J. Levora: Slovanský ústav 1928-1952. In: Archivní zprávy ČSAV, 10, 1978, s. 49-68.
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.