Hutnický ústav ČSAV • NAD 152

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Hutnický ústav ČSAV
Značka: HutÚ ČSAV
Číslo listu NAD: 152
Datace: 1952 - 1963
Evidence pomůcek:
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 1,08
Inventarizováno (bm): 1,08
Tematický popis: Fond obsahuje důležité materiály k dějinám a vývoji ústavu, k vědecko-výzkumné činnosti v oboru černé metalurgie, kovohutnictví, speciální metalurgie, zejména se zaměřením na vlastnosti rud a výzkum tavicích procesů. Ústav se zabýval rovněž základním výzkumem kovů, jejich mechanických a fyzikálních vlastností, konstrukcí prototypů zařízení pro základní hutnický výzkum. Vypracoval řadu expertiz ke složení a zpracování zahraničních rud (albánského loužence, kerčských rud ad.), zpracováním chvaletické rudy manganové.
Vedle zápisů ze schůzí Hutnické komise ČSAV obsahují materiály k organizaci ústavu, zprávy o činnosti, plány, materiály z vědeckých zasedání a konferencí, písemnosti k zahraničním stykům, velký počet rukopisů, referáty, pojednání a separáty ve skupinách 4, 6-8.
Vnější změny: 11.08.1964 č.j. 868
Zpracoval: M. Něnička v r. 1970 uspořádal písemnosti fondu podle spisového plánu ČSAV a pořídi lk nim inventární soupis. V dubnu 1974 byl fond uspořádán a inventarizován podle uměle vytvořeného schematu, které se částečně opírá o původní uspořádání.
GI 2012
Beze změn. (30.10.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: M. Něnička: Prameny k dějinám fyzikálního ústavu a technických ústavů ČSAV uchovávané v ÚA ČSAV, I. část. In: Archivní zprávy ČSAV 7, s. 124-127.
Edice:
Poznámka: