Masaryková Garrigue Olga • NAD 5007

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Masaryková Garrigue Olga
Značka: OGM
Číslo listu NAD: 5007
Datace: 1904 - 1960
Evidence pomůcek:
Tématické skupiny: Osobní fondy
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,39
Zpracováno (bm): 1
Inventarizováno (bm): 1
Tematický popis: Většinu tvoří korespondence, z níž je nejdůležitější část válečná. Zachycuje Masarykovu činnost za první světové války, ve zvláštním oddíle je podchycena dokumentace československého odbojového hnutí. Poválečná část zachycuje práci pro prezidenta (Kancelář prezidenta republiky a jeho domácnost) a propagační činnost O. Masarykové ve Švýcarsku, kam se provdala.
Vnější změny: Přejímáno průběžně Ústavem T.G. Masaryka od roku 1932
29.8. 2001, 11/01
5.12. 2002, 24/02
14.12. 2004, 15/04
12.12.2017 č. přírůstku 23/2017, č.j. MUA-919/2017
25.05.2018 č. přírůstku 27/2018, č.j. MUA-513/2018
06.06.2022 č. přírůstku 2022/40, č.j. MUA-695/2022
06.06.2022 č.přírůstku 2022/40 č.j.MUA-695/2022
Zpracoval: Inventář z roku 1998, vyhotovili D. Hájková a J. Soukup;
GI 2001 (13.12.2001);
GI 2012
Beze změn. (31.08.2012);
přemanipulování dokumentů z balíku do již evidovaných kartonů (13.12.2017).
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Fond uložen na základě smlouvy mezi Kuratoriem Ústavu T.G. Masaryka a Masarykovým ústavem AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1) z roku 2003
Rodinná korespondence je uložena ve fondu TGM - korespondence III