Filosofický ústav ČSAV • NAD 144

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Filosofický ústav ČSAV
Značka: FLÚ ČSAV
Číslo listu NAD: 144
Datace: 1952 - 1992 (1993)
Evidence pomůcek:
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 1,2
Zpracováno (bm): 1,92
Inventarizováno (bm): 1,92
Tematický popis: Fond je důležitým pramenem k poznání vývoje a stavu československé marxistické filosofie a sociologie a ústavu samého. Archiválie jsou svým obsahem administrativně správního charakteru, obsahují nejdůležitější spisy sekretariátu ředitele a zahraniční agendy, výroční zprávy ústavu, oddělení i jednotlivců, bibliografické přehledy. Rukopisy prací ve fondu ústavu uloženy nejsou.
Vnější změny: 20.08.1963 č.j. 989
23.12.1970 č.př. 30/1970
18.09.1973 č.př. 10/1973
25.03.2003 č.př.10/2003
Zpracoval: Část fondu uspořádal v r. 1979 podle spisového plánu pracovišť ČSAV prom. hist. Miloslav Něnička, který jej také r. 1980 zinventarizoval.
Při pořádání fondu Československé filozofické společnosti při ČSAV vyčleněny materiály Filozofického ústavu ČSAV (20.12.2007).
GI 2012
Beze změn. (30.10.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: