Geografický ústav ČSAV, Brno • NAD 148

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Geografický ústav ČSAV, Brno
Značka: GGÚ ČSAV
Číslo listu NAD: 148
Datace: 1952 - 1993
Evidence pomůcek:
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 9,27
Zpracováno (bm): 7,55
Inventarizováno (bm): 0,6
Tematický popis: Fond obsahuje dokumenty o vývoji, budování a činnosti vlastního ústavu a jeho pracovníků. Cenné jsou doklady ke geomorfologickým výzkumům oblastí v Československu, k výzkumům v Moravském krase i další vědeckovýzkumné činnosti a také kompletní řada cestovních zpráv s geografickou tématikou z let 1959-1992.
Vnější změny: 1964;
16.10.1974 č.př. 14/1974
20.05.1982 č.př. 20/1982
16.05.2002 č.př. 14/2002
25.08.2003 č.př. 13/2003
04.04.2008 č. přírůstku 18/2008, č.j. 795/2007
Zpracoval: Část fondu v r. 1975 uspořádal a zinventarizoval prom. hist. Miloslav Něnička.
Druhou část fondu - písemnosti z let 1959-1993 uspořádala v roce 2005 J. Kalendovská, a to podle Spisového řádu pracovišť ČSAV z roku 1972. (23.11.2005)
Vnitřní skartaci písemností při pořádání další části fondu provedla v roce 2005 J. Kalendovská. (23.11.2005).
V témže roce sestavila k této části fondu prozatímní inventární seznam. (23.11.2005).
GI 2012 (30.01.2013).
Zaevidování razítek, která byla dosud uložena mimo evidenci spolu s razítky ostatních zrušených pracovišť ČSAV (13.02.2019).
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 127.
První inventarizovaná část fond (č. pom. 16) je uložena v 5 kartonech (7 podacích protokolů je uloženo v k. 1).
Druhá zpracovaná část fondu (č. pom. 522) je uložena 57 kartonech a 3 balících (2 podací protokoly jsou uloženy v k. 1 se spisy, 29 učetních knih je uloženo v k. 46-57, 9 hlavních knih je uloženo mimo kartony ve 3 balících).
Třetí nezpracovaná část fondu je uložena v 65 kartonech.