Matematický ústav ČSAV • NAD 167

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Matematický ústav ČSAV
Značka: MÚ ČSAV
Číslo listu NAD: 167
Datace: (1946) 1953 - 1992 (1995)
Evidence pomůcek:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 9,39
Zpracováno (bm): 1,88
Inventarizováno (bm): 1,88
Tematický popis: Matematický ústav ČSAV byl zaměřen na základní výzkum v matematice, dále pak na vztah matematických disciplin k jiným vědním oborům a praktickým aplikacím. Ústav vyvíjel činnost především v oborech matematické analýzy (diferenciálních rovnic, numerické analýzy, funkcionální analýzy), teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, matematické logiky, matematické informatiky a teorie grafů, základní matematické struktury, topologie, geometrie, abstraktní analýzy a teorie vyučování v matematice. Z činnosti předchůdců některé nejdůležitější materiály. Ostatní archiválie dokumentují organizaci, vývoj a výsledky práce ústavu, zvláště po r. 1965. Archivní finanční účetní doklady tvoří úplný celek v souvislé řadě.
Vnější změny: 13.03.1978 č.př. 4/1978
22.05.1978 č.př. 8/1978
01.02.1980 č.př. 1/1980
10.06.1982 č.př. 29/1982
29.11.1982 č.př. 54/1982
23.06.1986 č.př. 4/1986
19.06.2001 č.př. 14/2001
9.8.2006 č. přírůstku 28/2006
30.8.2007 č. přírůstku 37/2007, č.j. 604/2007
8.10.2007 č. přírůstku 41/2007, č.j. 852/2007
Zpracoval: Část fondu z období (1946) 1953 - 1971 uspořádal a zinventarizoval v roce 1979 prom. hist. Miloslav Něnička. Při pořádání byl použit spisový plán pracovišť ČSAV.
GI 2012 (17.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 92 (15 inventarizovaných, 77 nezpracovaných (v k. 41 podací protokoly).