Vývojové dílny ČSAV • NAD 232

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Vývojové dílny ČSAV
Značka: VD ČSAV
Číslo listu NAD: 232
Datace: 1955 - 1993
Evidence pomůcek:
Prozatímní inventární seznam Vývojové dílny ČSAV • č. pom. 441
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 25,93
Zpracováno (bm): 6,48
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Dílny zajišťovaly vývoj a malosériovou výrobu vědeckých přístrojů pro experimentální pracoviště ČSAV.
Fond obsahuje písemnosti organizačně administrativního charakteru a technickou dokumentaci.
Vnější změny: 21.12.1977 č.př. 50/1977
24.05.1978 č.př. 10/1978
31.05.1978 č.př. 11/1978
22.03.1983 č.př. 24/1983
19.11.1984 č.př. 28/1984
17.12.1992 č.př. 20/1992
24.06.1993 č.př. 35/1993
Zpracoval: Část fondu (osobní spisy, soupis patentů a vynálezů) v roce 1994 zpracovala Jana Šlechtová.
Vnitřní skatace písemností typu "S". (18.05.2005)
Nezpracovaná část fondu byla přemanipulována z balíků do kartonů před stěhováním do nové archivní budovy v roce 2005. (18.05.2005)
GI 2012 (08.04.2013).
Zaevidování razítek, která byla dosud uložena mimo evidenci spolu s razítky ostatních zrušených pracovišť ČSAV (13.02.2019).
přesun archiválií z fondu Ústav nukleární biologie a radiochemie ČSAV (NAD 206) do fondu Vývojové dílny ČSAV (NAD 232) (15.12.2022)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: