Orientální ústav ČSAV • NAD 169

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Orientální ústav ČSAV
Značka: OÚ ČSAV
Číslo listu NAD: 169
Datace: (1942) 1953 - 1992 (1994)
Evidence pomůcek:
Prozatímní inventární seznam Orientální ústav ČSAV • č. pom. 327
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 18,57
Zpracováno (bm): 6,48
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Fond obsahuje: materiály o organizaci pracoviště, personální agendu, spisy o stavebních úpravách budovy, záležitosti knihovny, plány vědecké práce a zprávy o jejich plnění, doklady o spolupráci s domácími institucemi, materiály o publikační činnosti, výchově vědeckých pracovníků, o význačných orientalistech, o vědeckých komisích a společnostech, doklady o vědecké spolupráci se zahraničím, dále podací protokoly a indexy k nim a účetní knihy.
Vnější změny: 05.11.1971 č.př. 36/1971
27.09.1973 č.př. 13/1973
31.01.1975 č.př. 8/1975
26.04.1982 č.př. 17/1982
14.08.1985 č.př. 26/1985
20.04.1989 č.př. 30/1989
08.03.1990 č.př. 26/1990
22.04.1992 č.př. 21/1992
26.02.2002 č.př. 5/2002
04.06.2002 č.př. 12/2002
20.05.2005 č. přírůstku 22/2005 (delimitace od: Etnologický ústav AV ČR)
27.06.2006 č. přírůstku 15/2006 (delimitace od: Etnologický ústav AV ČR)
08.04.2016 č. přírůstku 7/2016, č.j. MUA-354/2016
Zpracoval: Fond pořádali v letech 1973-1974 PhDr. Zdeněk Bisinger a prom. hist. Olga Paulová. Čistopis inventárního seznamu byl pořízen v roce 1990.
Neuspořádanou část fondu přemanipulovala z balíků do kartonů K. Mojsejová. (24.05.2005)
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: 21 úředních knih (21.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: J. Levora: Spisové fondy k dějinám československé orientalistiky. In: Archivní zprávy ČSAV, č. 4, 1972, s. 27-41.
H. Barvíková - H. Janderová - M. Pokorná - V. Podaný: Fondy Archivu Akademie věd České republiky zpracované v desetiletí 1986-1995. In: Práce z dějin Akademie věd. Seria A, fasciculus 5, Praha 1997, s. 313.
Edice:
Poznámka: