Literárně historická společnost • NAD 17

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Literárně historická společnost
Značka: LHS
Číslo listu NAD: 17
Datace: 1936 - 1955 (1959)
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Odborné (vědecké) spolky a společnosti do roku 1948 Společenské organizace 1948 - 1990 - odborné (vědecké)
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 0,36
Inventarizováno (bm): 0,36
Tematický popis: Fond obsahuje písemnosti o organizaci a řízení společnost, kartotéku členů, písemnosti o přednáškové a publikační činnosti společnosti.
Vnější změny: 09.02.1981 č.př. 2
Zpracoval: V roce 1996 fond uspořádala a zinventarizovala Helena Janderová.
GI 2012
Beze změn. (03.09.2012)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: H. Barvíková - H. Janderová - M. Pokorná - V. Podaný: Fondy Archivu Akademie věd České republiky zpracované v desetiletí 1986-1995. In: Práce z dějin Akademie věd. Seria A, fasciculus 5, Praha 1997, s. 301-303.
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.