Československá astronomická společnost při ČSAV • NAD 235

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Československá astronomická společnost při ČSAV
Značka: ČAS ČSAV
Číslo listu NAD: 235
Datace: 1959 - 2019
Tématické skupiny: Společenské organizace 1948 - 1990 - odborné (vědecké)
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 9,96
Zpracováno (bm): 1,26
Inventarizováno (bm): 1,26
Tematický popis: Fond obsahuje doklady o vzniku a vývoji společnosti, organizační řády, zápisy z celostátních sjezdů společnosti, ze zasedání ústředního výboru a předsednictva ústředního výboru, dále zápisy ze schůzí sekcí, poboček a komisí společnosti, seznamy členů, funkcionářů a zaměstnanců, plány vědecké práce a zprávy o jejich plnění, doklady o vědeckých konferencích a spolupráci s domácími institucemi, o vědeckém výzkumu, o ekonomických záležitostech a umístění společnosti, o zahraničních spolupráci a studijních cestách, o publikační a vědecko-popularizační činnosti.
Vnější změny: 12.05.1981 č.př. 14/1981;
02.01.2020 č. přírůstku 6/2020, č.j. MUA-59/2019;
28.02.2020 č. přírůstku 7/2020
Zpracoval: Fond uspořádala a inventární seznam, podle spisového plánu pracovišť z roku 1972, sestavila prom. hist. O. Paulová. V roce 2009 zpracoval J. Boháček dodatek k fondu a zároveň sepsal úvod k inventáři celého fondu.
GI 2012 (22.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: Čepek L., Vědecké společnosti v roce 1967, V ČSAV 77, 1968, 3, s. 276-278; Popel M., Vědecké společnosti při ČSAV v roce 1968, V ČSAV, 78, 1969, 6, s. 589-595; Popel M., Padesát let Čs. astronomické společnosti, B ČSAV, XIII, 1967, 11, s. 11-12; Klimešová H., Koperníkovy oslavy v Československu a účast ČSAV, V ČSAV 82, 1973, 6, s. 371-373; Kožešník J., 500. výročí narození Mikuláše Koperníka, V ČSAV 82, 1973, 4, s. 26-280.
Edice:
Poznámka: