Jednota československých matematiků a fyziků při ČSAV • NAD 247

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Jednota československých matematiků a fyziků při ČSAV
Značka: JČsMF ČSAV
Číslo listu NAD: 247
Datace: (1952) 1956 - 2010
Tématické skupiny: Spolky a občanská sdružení po roce 1990 - odborné (vědecké) Společenské organizace 1948 - 1990 - odborné (vědecké)
Původce:
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 28,25
Zpracováno (bm): 0
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Stanovy, organizační řády, zápisy z valných hromad, schůzí výborů a předsednictva, dokumenty o zahraničních stycích, publikační a vědecké činnosti, konferencích a symposiích, fotografie a jiné.
Vnější změny: 23.04.1979 č.př. 13/1979
09.06.1982 č.př. 25/1982
11.04.1983 č.př. 11/1983
27.04.2005 č. přírůstku 12/2005
27.10.2005 č. přírůstku 35/2005
19.11.2013 č. přírůstku 17/2013, č.j. MUA-980/2013
04.03.2014 č. přírůstku 3/2014, č.j. MUA-178/2014
Zpracoval: GI 2012 (21.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: František Veselý: 100 let Jednoty československých matematiků a fyziků. Praha 1962.
Jubilejní almanach Jednoty československých matematiků a fyziků 1862-1987. Praha 1987.
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 202.
Zarámované zasklené reprodukce uloženy v "uměleckých sbírkách Archivu AV ČR".