Zahraniční odbor Úřadu presidia ČSAV • NAD 105

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Zahraniční odbor Úřadu presidia ČSAV
Značka: ZHO, ZO ČSAV
Číslo listu NAD: 105
Datace: 1952 - 1992 (1993)
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 199,73
Zpracováno (bm): 22,08
Inventarizováno (bm): 22,08
Tematický popis: Fond obsahuje materiál o zahraničních stycích ČSAV: roční i víceletá hodnocení zahraničních styků, plány zahraničních styků, členství ČSAV v zahraničních vědeckých společnostech, účast na mezinárodních vědeckých zasedáních, zprávy o konferencích, symposiích atp., dále zprávy o spolupráci s OSN a UNESCO, finanční zajištění zahraničních styků.
Vnější změny: 05.12.1969 č.př. 33/1969
02.04.1971 č.př. 7/1971
17.02.1975 č.př. 9/1975
13.06.1975 č.př. 20/1975
30.11.1976 č.př. 34/1976
28.04.1977 č.př. 13/1977
02.07.1979 č.př. 36/1979
18.10.1983 č.př. 33/1983
31.05.1990 č.př. 14/1990
15.03.1991 č.př. 31/1991
19.12.1991 č.př. 38/1991
26.05.2000 č.př. 34/2000
24.08.2004 č.př. 27/2004
31.12.2009 č. přírůstku 28/2009, č.j. 1428/09
Zpracoval: Pro období let 1960-1964 byl fond zpracován na základě původního registraturního řazení a pořízen k němu inventář. Písemnosti z let 1952-1959 byly rozděleny do uměle vytvořených věcných skupin a vypracován k nim inventář.
Zmiňované části fondu zinventarizovala v roce 1971 Ruth Ballnerová.
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: 32 inventarizovaných kartonů z období 1960-1964 (č. 70-77, 106-117, 122-133). (21.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: R. Ballnerová: Inventarisace Zahraničního odboru Úřadu presidia ČSAV z let 1953-1964. In: Archivní zprávy ČSAV, 5, 1973, s. 56-60.
Edice:
Poznámka: