Orientální ústav • NAD 23

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Orientální ústav
Značka:
Číslo listu NAD: 23
Datace: (1920) 1922 - 1952 (1953)
Evidence pomůcek:
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - výzkumné ústavy a instituce
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 2,28
Inventarizováno (bm): 2,28
Tematický popis: Základní soubor dokladů k organizaci, vývoji a činnosti ústavu v letech 1928-1952 (činnost publikační, přednášky, jazykové kurzy, podpory a stipendia), částečně i materiály k rozvoji československé orientalistiky.
Vnější změny: 12.07.1962
22.07.1970 č.př. 20/1970
26.04.1982 č.př. 16/1982
Zpracoval: V roce 1964 fond uspořádal podle nově vytvořeného pořádacího schématu prom. hist. J. Flodr, v roce 1965 vytvořil i stručný inventář. Přírůstek z roku 1970 včlenil do stávajícího fondu a následně aktualizoval původní inventář v roce 1971 J. Levora. V roce 1972 provedl J. Levora revizi a přemanipulování fondu. Současně vytřídil písemnosti Orientálního ústavu ČSAV z let 1953-1955. Tehdy (v roce 1972) vznikl i nový podrobnější inventář k fondu. V roce 1982 po převzetí dalšího přírůsteku následovalo jeho vmanipulování do fondu a revize stávajícího inventáře, současně byl vytvořen také rejstřík. V roce 1983 J. Levora zcela přepracoval úvod k inventáři, kde byl zčásti použit text J. Flodra.
GI 2012 (06.09.2012)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: Levora J., Spisové fondy k dějinám československé orientalistiky. Archivní zprávy ČSAV, č. 4 (1972), s. 27-41.
Podaný V. - Pomazal J., Prameny k dějinám společenských věd, část III. Orientalistika. Archivní zprávy ČSAV, č. 14 (1982), s. 10-23.
Věstník Orientálního ústavu v Praze. Sv. 1, 1931; sv. 2, 1938.
Musil A., Naše úkoly v orientalistice a v Orientě. Naše doba, 27, 1920, s. 176-182; 270-281.
Průšek J., K stalinské diskusi orientalistů. Nový Orient, 7, 1952, s. 47-49.
Herold E., K dějinám Orientálního ústavu. Nový Orient, 7, 1952, s. 132.
Průšek J., Deset let naší orientalistiky. Archiv orientální, 23, 1955, s. 321-330.
Krása M., Orientalistika v osvobozeném Československu. Zprávy Československé společnosti orientalistické při ČSAV, 2, 1960, č. 3, s. 5-15.
Čihař V., Vzpomínky. Zprávy Československé špolečnosti orientalistické při ČSAV, 2, 1960, č. 3, s. 18-21.
Bečka J., Knihovny Orientálního ústavu. Nový Orient, 17, 1962, s. 164-166.
Khás L., Tradice a současnost československé orientalistiky. Nový Orient, 18, 1963, s. 254-255.
Fremund K., Heydrichova nadace - důležitý nástroj nacistické vyhlazovací politiky. Sborník archivních prací, 14, 1964, č. 1, s. 3-38.
Průšek J., Před dvaceti lety. Nový Orient, 20, 1965, s. 1929-1930.
Průšek J., Dvacet let. Archiv orientální, 33, 1965, s. 169-174.
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.