Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen • NAD 10

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen
Značka: NA
Číslo listu NAD: 10
Datace: 1891 - 1945
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 1,38
Zpracováno (bm): 7,8
Inventarizováno (bm): 7,8
Tematický popis: Fond obsahuje převážně korespondenci se členy a žadateli o stipendia a podpory. Další písemnosti dokumentují vznik a reorganizaci Společnosti (statuta, jednací řády), zlomek zápisů ze zasedání odborů a valných shromáždění.
Vnější změny: 01.01.1953, č. 1 (spolu s písemnostmi ČAVU);
28.06.1991 č.př. 15/1991
Zpracoval: Fond v letech 1991-1994 uspořádali a zinventarizovali pracovníci Archivu AV ČR dr. Alena Míšková a dr. Jan Paďourek a z pověření Sudetoněmeckého archivu v Mnichově dr. Michael Neumüller.
GI 2012 (23.07.2012)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: A. Míšková - M. Neumüller: Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách (Německá akademie věd v Praze) - Die Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen (Deutsche Akademie der Wissenschaften in Prag) 1891-1945. Práce z dějin České akademie věd, řada B, sv. 7. Praha 1994.
Edice:
Poznámka: běžně užívaný název fondu: Německá akademie, Praha