Ústřední ústav fyzikální • NAD 36

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ústřední ústav fyzikální
Značka: ÚÚF
Číslo listu NAD: 36
Datace: 1934 - 1952
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - výzkumné ústavy a instituce
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 3,36
Inventarizováno (bm): 3,36
Tematický popis: Fond podává zajímavý i když neúplný obraz o vývoji fyzikálního výzkumu v období 1934-1952. Doplňkem fondu jsou písemnosti Odborové organizace fyzikálního výzkumu (1945-1948) a sbírka Vědecký výzkum (1945-1948). Sbírka vznikla z činnosti akademika Jindřicha Bačkovského a podává přehled snah o centralizaci vědeckého výzkumu v Československu v letech 1945-1952.
Vnější změny: 16.02.1972 č.př. 4/1972
08.05.1980 č.př. 8/1980
24.03.1982 č.př. 11/1982
17.08.1983 č.př. 25/1983
Zpracoval: V roce 1982 pořádal fond PhDr. Zdeněk Bisinger spolu s pracovníkem Fyzikálního ústavu ČSAV RNDr. M. Rozsívalem. V roce 1983 byly ve Fyzikálním ústavu ČSAV nalezeny další archiválie, po jejichž převzetí do ÚA ČSAV musel být inventář přepracován. Konečná verze inventáře vznikla v roce 1984.
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: inv. č. 486-489 (z k. 15), inv. č. 526-534, 536-537a (z k. 17). (24.08.2012)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: Bačkovský J., Snahy o organizaci československého výzkumu před založením ČSAV. Práce z dějin přírodních věd a techniky 4, 1973, s. 165-174.
Bačkovský J. - Rozsíval M., Ústav technické fyziky ČSAV, jeho vznik, vývoj a zaměření. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 6, 1961, s. 200-205.
Havlíček V., Počátky Fyzikálního výzkumu ve Škodových závodech v Plzni. Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky 11, 1966, s. 57-59.
Něnička M., Prameny k dějinám fyzikálních a technických ústavů ČSAV, uchované v Ústředním archivu ČSAV, Archivní zprávy ČSAV 7, 1975, s. 119-127.
Nová organizace vědeckého výzkumu v ČSR. Praha, Vědeckotechnické nakladatelství 1950.
Rozsíval M., Člen korespondent ČSAV J. Bačkovský šedesátiletý. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 17, 1972, s. 160-162.
Rozsíval M., Vznik Fyzikálního výzkumu ve Škodových závodech. Práce z dějin přírodních věd a techniky 4, 1973, s. 153-164.
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.