Vědecké kolegium matematiky ČSAV • NAD 80

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Vědecké kolegium matematiky ČSAV
Značka: VKM
Číslo listu NAD: 80
Datace: (1961) 1962 - 1992
Evidence pomůcek:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 1,92
Zpracováno (bm): 1,68
Inventarizováno (bm): 1,68
Tematický popis: Vědecké kolegium matematiky ČSAV působilo jako orgán vedení a řízení práce v oborech matematiky v Matematickém ústavu ČSAV, pobočce v Brně, Ústavu matematiky SAV a dalších pracovištích univerzitních a technických vysokých škol. Působnost kolegia byla zaměřena na sestavování koncepce rozvoje oborů, organizační strukturu podřízených pracovišť ČSAV, sestavování dlouhodobých plánů, výhledů, na koordinaci, kontrolu plnění plánu vědecko-výzkumných prací, schvalování školících pracovišť, školitelů, udělování hodnosti kandidátů věd, návrhy na doktoráty věd, na zásadní ediční záležitosti, obecnější problémy zahraničních styků.
Vnější změny: 10.06.1982 č.př. 28/1982
25.10.1982 č.př. 46/1982
Zpracoval: Část fondu v r. 1985 uspořádal podle spisového plánu pracovišť ČSAV (z r. 1972) a inventář sestavil Miloslav Něnička.
GI 2012 (30.10.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.