Sekce IV. biologicko-lékařská • NAD 62

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Sekce IV. biologicko-lékařská
Značka:
Číslo listu NAD: 62
Datace: 1952 - 1961
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,12
Zpracováno (bm): 6,48
Inventarizováno (bm): 6,48
Tematický popis: Fond vznikl z činnosti IV. sekce ČSAV.
Vnější změny: Převzato před rokem 1968.
Zpracoval: Fond uspořádala a zinventarizovala v letech 1974-1975 R. Ballnerová.
Cestovní zprávy byly vyjmuty z fondu a zařazeny do Sbírky cestovních zpráv.
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: 1 karton (k. 37). (7.1.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: R. Ballnerová: I. - VIII. sekce ČSAV 1952-1961 (popis archivních fondů). In: Archivní zprávy ČSAV, 13, 1981, s. 77-95.
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 55.
Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002, byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.