Geofyzikální ústav ČSAV • NAD 147

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Geofyzikální ústav ČSAV
Značka: GFÚ ČSAV
Číslo listu NAD: 147
Datace: (1928) 1953 - 1992 (1993)
Evidence pomůcek:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 9,4
Zpracováno (bm): 3,12
Inventarizováno (bm): 3,12
Tematický popis: Fond je pramenem pro dějiny našeho moderního geofyzikálního výzkumu v letech 1928-1992. Obsahuje zápisy ze zasedání vědecké a ústavní rady, přehled o vývoji jednotlivých oddělení a stavu zaměstnanců, provádění jednotlivých vědeckovýzkumných úkolů a popisy prací, plány práce a zprávy o plnění plánu, materiály o spolupráci s ústavy a podniky, doklady o vědeckých konferencích, o vědeckých komisích a společnostech a o zahraničních stycích, publikace.
Programy akcí Mezinárodního geofyzikálního roku, bulletiny, tisky, zahraniční styky a spolupráce, účast na generálních shromážděních v Barceloně, Moskvě a Římě.
Vnější změny: 05.02.1964
05.09.1973 č.př. 12/1973
07.03.1974 č.př. 2/1974
06.04.1979 č.př. 10/1979
14.03.1994 č.př. 4/1994
26.04.2007 č. přírůstku 14/2007, č.j. 399/2007
neprošlo přírůstkovou knihou
Zpracoval: Fond uspořádala podle spisového plánu v roce 1973 prom. hist. Olga Paulová.
GI 2012 (09.01.2013)
fond Komise presidia ČSAV pro Mezinárodní geofyzikální fond (NAD 116) připojen k fondu Geofyzikální ústav ČSAV (NAD 147) (08.01.2013)
fond Komise presidia ČSAV pro Mezinárodní geofyzikální fond (NAD 116) připojen k fondu Geofyzikální ústav ČSAV (NAD 147) (08.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: M. Něnička: Prameny k dějinám fysikálních a technických ústavů ČSAV III. Geofyzikální ústav ČSAV, Ústav fysiky atmosféry ČSAV. In: Archivní zprávy ČSAV, 11-12, 1980, s. 96-101.
Edice:
Poznámka: Celkový počet zpracovaných kartonů: 26. Úřední knihy uloženy v k. 18-22.
Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002, byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.