Vládní komise pro vybudování ČSAV • NAD 38

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Vládní komise pro vybudování ČSAV
Značka:
Číslo listu NAD: 38
Datace: (1946) 1952 - 1952
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,12
Zpracováno (bm): 1,32
Inventarizováno (bm): 1,32
Tematický popis: Archivní fond je nazastupitelným souborem dokumentů pro zásadní reorganizaci vědeckého života po roce 1945, pro záležitosti týkající se uzavření vědeckých společností KČSN, ČAVU, MAP a ČSNRB, a následného plánovaného založení akademie nového typu. Obsahuje základní dokumenty o činnosti, zápisy z jednání pléna, užšího výboru, sekretariátu a subkomisí.
Vnější změny: 19.08.1956 č. 20
27.03.1961 č.j. 260
03.01.1975 č.př. 1/1975
Zpracoval: Materiály shromáždil a zpracoval sekretář Vládní komise dr. V. Procházka. V roce 1976 byly písemnosti doplněny doklady získanými především z písemné pozůstalosti člena komise akademika Smetany a nově uspořádány a zinventarizovány JUDr. M. Šmidákem a prom. hist. J. Schwippelem.
GI 2012 (08.04.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: J. Beran - V. Procházka: Prameny ke vzniku ČSAV. In: Archivní zprávy ČSAV, 4, 1972.
J. Schwippel: Vládní komise pro vybudování ČSAV: In: Archivní zprávy ČSAV, 13, 1981, s. 13-20.
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 12